Verhoging investeringsaftrek als economische relancemaatregel

16 September 2020

De gewone investeringsaftrek van 8% werd gedurende de periode 1/1/2018 t.e.m. 31/12/2019 op 20% gebracht. Vanaf 1 januari van dit jaar viel ze terug op 8%. Recent werd de investeringsaftrek terug verhoogd maar nu naar 25% als economische relancemaatregel in het kader van Covid-19 (wet van 15 juli 2020, ‘Corona III’).

Een verhoogde investeringsaftrek à 25%

Enkel KMO’s komen in aanmerking voor deze investeringsaftrek. De aftrek wordt gegenereerd door investeringen in vaste activa die zijn verkregen of tot stand gebracht in de periode 12/3/2020 t.e.m. 31/12/2020.

Indien een vennootschap de investeringsaftrek niet of onvolledig kan benutten omdat er te weinig belastbare winst is in het belastbaar tijdperk waarin de investeringen werden verricht, dan is het saldo overdraagbaar naar het volgende belastbaar tijdperk. De overdracht kan echter maar één maal, daarna gaat de niet benutte investeringsaftrek verloren.

Overdraagbaarheid investeringsaftrek uit 2019

Tegelijk met de hiervoor besproken verhoging werd beslist de overdraagbaarheid van de gewone investeringsaftrek, ontstaan bij investeringen verricht in 2019, uitzonderlijk te verlengen naar de twee volgende belastbare tijdperken (i.p.v. één belastbaar tijdperk). Onbenutte gewone investeringsaftrek uit 2019 is dus uitzonderlijk twee jaar overdraagbaar.

Voorbeeld

  • Investering van 100.000 die plaats vond tussen 12/3/2020 t.e.m. 31/12/2020
  • Lineaire afschrijving op 5 jaar

Besluit

De tijdelijke verhoging van de investeringsaftrek biedt KMO’s de mogelijkheid om fiscaal een extra effect te hebben van de investering. Gesteld dat u voor uw KMO een investering in het vooruitzicht heeft, dan kan het aangewezen zijn deze nog in 2020 te laten plaatsvinden om van de 25% investeringsaftrek te genieten. Neem contact op met uw HLB-adviseur om uw investeringsplannen te bespreken!

Dries Vervoort

Tax & Legal Consultant

Heeft u nog vragen?

Mail naar dries.vervoort@hlb.be
of bel +32 3 449 97 57

Email

Autokosten en CO2-uitstoot: wie ziet door de bomen nog het bos?

14 September 2020

WLTP vs. NEDC – what’s in a name?

Zoals reeds in vorige nieuwsbrieven besproken, is er heel wat evolutie op vlak van autokosten sedert begin dit jaar (de nieuwe gramformule ging in voege en de zgn. fake-hybrides worden fiscaal afgestraft).

Ietwat onder de radar, ondergaat de bepalingsmethode van de CO2-uitstoot tevens een metamorfose. Naar aanleiding van zijn iets te rooskleurige CO2-waarden, wordt de oude NEDC-testcyclus (New European Driving Cycle) vervangen door de nieuwe en strengere WLTP-methode (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure).

De striktere bepalingsmethode brengt met zich mee dat de CO2-uitstoot gevoelig hoger zal liggen dan onder de vorige testcyclus. Deze hogere CO2-uitstoot zorgt dan op zijn beurt dat er fiscaal een negatieve impact is (o.a. voor de fiscale aftrek en het bepalen van het voordeel alle aard).

Naast de weinig voordelige gramformule, kon worden gevreesd dat ondernemers twee keer fiscaal werden afgestraft.

De fiscus loutert … voorlopig alvast

Tot en met 31/12/2020 dienen fabrikanten naast de WLTP-waarde eveneens de NEDC2.0-waarde te berekenen. Deze laatste is een correctie op de oude NEDC1.0-waarde, maar evenwel nog een stuk gunstiger dan de strengere WLTP-waarde.

Snel dan maar een wagen kopen of leasen voor het eind van dit jaar?

De FOD Financiën nam onlangs een standpunt in dat stelt dat de NEDC2.0-waarde na 31/12/2020 blijvend mag worden toegepast, zolang de fabrikant deze waarde, zij het optioneel, blijft vermelden op het gelijkvormigheidsattest. Naast de WLTP-waarde (onder rubriek 49.1) zal men dus hoogstwaarschijnlijk ook de NEDC2.0-waarde (onder rubriek 49.4) blijven terugvinden op het gelijkvormigheidsattest van wagens gekocht vanaf 01/01/2021.

Dit houdt dus in dat de gunstigere NEDC2.0-regeling ook voor nieuwe wagens kan worden toegepast.

… en het addertje onder het gras?

De fiscus laat fijntjes optekenen dat dit standpunt geldt zolang er geen nieuwe federale regering wordt gevormd die andere fiscale krijtlijnen uittekent.

Voor een analyse van uw wagenpark kunt u ten allen tijde bij uw vertrouwd HLB-expert terecht.

Glenn Vermeulen

Tax Consultant

Heeft u nog vragen?

Mail naar glenn.vermeulen@hlb.be
of bel +32 56 26 05 61

Email

Contacteer ons
x
x

Delen via:

Link:

Copied to clipboard Kopieren