Nieuwe circulaire voor vouchers gepubliceerd

24 March 2019

Hieronder worden de belangrijkste krachtlijnen nog even op een rij gezet.

Er wordt nu een belangrijk onderscheid gemaakt tussen single purpose voucher en multiple purpose vouchers.

Een single purpose voucher (SPV) is een voucher waarbij bij de uitgifte de plaats van de levering of dienst en het desbetreffende btw tarief gekend zijn. De initiële verkoop van een SPV maakt de btw hierop dan ook meteen opeisbaar. Wanneer de uiteindelijke consument de SPV inruilt zal dit verder geen btw gevolg hebben.

Multiple purpose voucher (MPV) zijn alle vouchers die geen SPV zijn. Op het moment van uitgifte is de btw-behandeling nog niet duidelijk. Het kan zijn dat de vouchers kunnen ingeruild worden in verschillende lidstaten, of het kan zijn dat de vouchers ingeruild kunnen worden tegen verschillende producten of diensten met een verschillend btw tarief. Bij deze vouchers zal het btw bedrag pas bij inwisseling door de consument kunnen worden bepaald. Er zal bij uitgifte dus geen btw gevolg zijn alleen bij ultieme inwisseling.

Voor niet ingewisselde SPV waarbij de geldigheidstermijn verloren is, is de btw niet meer recupereerbaar. De btw is door de uitgever van de SPV afgedragen en dit blijft zo.

Bij de MPV stelt dit probleem zich niet aangezien er bij de uitgifte van de voucher nog geen btw verschuldigd is.

Hoewel de circulaire al enige duidelijkheid heeft gebracht, zijn er hieromtrent nog wel wat vragen. Zeker wanneer er vouchers worden verkocht via tussenpersonen. Mogelijk komt daar later nog een antwoord op.

Wenst u zelf vouchers uit te geven en heeft u daar nog vragen over, aarzel dan niet om ons advies hieromtrent te vragen.

Jim Geudens

Gecertificeerd fiscaal accountant

Heeft u nog vragen?

Mail naar jim.geudens@hlb.be
of bel +32 3 449 97 57

Email

Wijziging BTW-tarief bij levering plantgoed

18 March 2019

Tot voor de wetswijziging diende zowel de levering van het plantgoed en de werkuren bij facturatie aan niet-btw-plichtigen aan het tarief van 21% te worden gefactureerd. Vanaf 01/04/2019 mag er een opsplitsing worden gemaakt tussen het plantgoed en de aanlegdienst. De aanlegwerken dienen nog steeds aan 21% te worden gefactureerd, voor de levering van het plantgoed mag het tarief van 6% worden toegepast.

Er dient wel aangegeven te worden dat beide elementen duidelijk op de factuur moeten worden opgesplitst. Is dit laatste niet het geval, dan moet de volledige factuur aan 21% (zoals voor de wetswijziging) worden opgemaakt.

Wladimir Vanderbauwede

Gecertificeerd fiscaal accountant
Senior Partner

Heeft u nog vragen?

Mail naar wladimir.vanderbauwede@hlb.be
of bel +32 56 26 05 61

Email

Update voordelen van alle aard

6 March 2019

Hiermee berekent u snel het voordeel alle aard van de personenwagen of een terbeschikking gesteld onroerend goed.

De tool vindt u hier: http://www.hlb.be/vaa/

Een kort overzicht van de voornaamste geüpdatete (en reeds beschikbare) voordelen, vindt u hieronder:

Elektriciteit, verwarming

Voordeel

Personeel

Belastbaar bedrag inkomstenjaar 2019

Verwarming Leidinggevend personeel, bedrijfsleiders 2.030 EUR/jaar
Andere 910 EUR/jaar
Elektriciteit zonder verwarming Leidinggevend personeel,
bedrijfsleiders
1.010 EUR/jaar
Andere 460 EUR/jaar

Dienstboden, chauffeurs, huispersoneel, enz.

Voordeel

Belastbaar bedrag inkomstenjaar 2019

Voltijdse tewerkstelling

5.950 EUR/jaar

Deeltijdse tewerkstelling

Pro rata o.b.v. 5.950 EUR/jaar

Beschikking over een PC

Voordeel

Belastbaar bedrag inkomstenjaar 2019

PC, laptop, randapparatuur

72 EUR/jaar

Vast of mobiel internet (abonnement en aansluiting)

60 EUR/jaar

 

Tablet, smartphone, gsm

36 EUR/jaar

Vast of mobiel telefoonabonnement

48 EUR/jaar

 

 

Voor de bespreking van het vernieuwde voordeel alle aard voor de beschikking over een onroerend goed verwijzen we naar een volgende nieuwsbrief.

Voor een uitgebreide studie van uw voordelen alle aard of een loonoptimalisatie, kunt u immer bij uw vertrouwde HLB-expert terecht.

Wladimir Vanderbauwede

Gecertificeerd fiscaal accountant
Senior Partner

Heeft u nog vragen?

Mail naar wladimir.vanderbauwede@hlb.be
of bel +32 56 26 05 61

Email

Voorafbetaling 2019: nieuw rekeningnummer en gestructureerde mededeling!

6 March 2019

Voorafbetalingen op hetzelfde rekeningnummer

Zowel zelfstandigen, particulieren en ondernemingen dienen vanaf aanslagjaar 2020 (inkomstenjaar 2019) de voorafbetalingen op één en hetzelfde nummer te storten, namelijk:

BE61 6792 0022 9117 van het Inningscentrum – Dienst Voorafbetalingen, Koning Albert II laan 33, bus 42, 1030 SCHAARBEEK.

Gestructureerde mededeling voor natuurlijk personen en zelfstandigen

Voor natuurlijke personen en zelfstandigen die voorheen hun nationaal nummer meedeelden wijzigt de gestructureerde mededeling. De nieuwe gestructureerde mededeling zal op de betaaluitnodiging vermeld staan die de fiscus zal uitsturen. Voor ondernemingen wijzigt hier niets.

Raadpleeg uw stand via Myminfin

Vanaf maart 2019 zal iedereen op het platform Myminfin zijn actuele toestand aan voorafbetalingen kunnen verifiëren.

Voor meer informatie kunt u terecht bij uw vertrouwde HLB-expert of op https://financien.belgium.be/nl/Actueel/wijziging-van-de-procedure-voor-de-voorafbetalingen-2019-aanslagjaar-2020

Wladimir Vanderbauwede

Gecertificeerd fiscaal accountant
Senior Partner

Heeft u nog vragen?

Mail naar wladimir.vanderbauwede@hlb.be
of bel +32 56 26 05 61

Email

Contacteer ons
x
x

Delen via:

Link:

Copied to clipboard Kopieren