Nieuwe limietdatum voor aangifte vennootschapsbelasting aanslagjaar 2019 – balansdatum vanaf 1 oktober 2019 + bekendmaking data aanslagjaar 2020

12 May 2020

Vennootschappen met een balansdatum vanaf 1 oktober 2019 krijgen nieuwe indieningsdeadlines ten gevolge van Covid-19. De uiterste indieningsdatum zal voor deze vennootschappen namelijk berekend worden op basis van de balansdatum en niet langer op basis van de datum van de algemene vergadering. Voor vennootschappen met balansdatum voor 1 oktober 2019 blijft de oude regeling gelden.

7 maanden na balansdatum

Vanaf de balansdatum hebben vennootschappen 7 maanden de tijd om hun aangifte in te dienen, te rekenen vanaf de eerste dag van de maand volgend op de balansdatum. Indien de uiterste datum een zaterdag, zondag of feestdag zou zijn, dan geldt de eerstvolgende werkdag als uiterste indieningsdatum. Dit in tegenstelling tot de oude regeling: de uiterste wettelijke datum van indiening is de laatste dag van de maand na die van de statutaire algemene vergadering, zonder méér dan zes maanden vanaf het afsluiten van het boekjaar te vallen.

Concreet

  • Balansdatum oktober 2019: limietdatum is 2 juni 2020
  • Balansdatum november 2019: limietdatum is 30 juni 2020
  • Balansdatum december 2019: limietdatum is 31 juli 2020

Uitstel algemene vergadering op basis van het KB

Op basis van KB nr. 4 is het mogelijk om in het licht van het coronavirus, de algemene vergadering met maximaal 10 weken uit te stellen (zie onze bijdrage hierover: https://hlb.be/nl/tijdelijke-uitzonderingsregeling-voor-algemene-vergaderingen-en-bestuursorganen )

Stel dat u van deze mogelijkheid gebruik maakte en hierdoor dus niet in de mogelijkheid verkeert om uw aangifte in te dienen binnen de 7 maanden na balansdatum, dan kan uitstel aangevraagd worden bij de fiscus.

Besluit

Deze regeling biedt voor de meeste vennootschappen extra tijd om hun aangifte in te dienen. Het betreft enkel de regeling voor aanslagjaar 2019.

Ter vervollediging: de deadline ter indiening van de aangifte vennootschapsbelasting m.b.t. aanslagjaar 2020 staat vooralsnog op 24 september 2020.

Dries Vervoort

Tax & Legal Consultant

Heeft u nog vragen?

Mail naar dries.vervoort@hlb.be
of bel +32 3 449 97 57

Email

Waalse compensatie: uitbreiding NACEBEL-codes

3 May 2020

De Waalse regering heeft voorzien in een compensatiepremie van 5.000 euro en een hinderpremie van 2.500 euro. De lijst met de sectoren die in aanmerking komen voor de compensatiepremie van 5.000 euro werd recent uitgebreid.

Compensatiepremie

Zelfstandigen en KMO’s gevestigd in Wallonië die door de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad volledig moesten sluiten kunnen een compensatiepremie krijgen van 5.000 euro. Voorwaarde is dat zij actief zijn in één van de in een gepubliceerde lijst met NACEBEL-codes actief zijn. Deze lijst werd op 1 mei uitgebreid waardoor nu meer ondernemingen in aanmerking komen voor de premie:

https://indemnitecovid.atlassian.net/wiki/spaces/SDC19/pages/37158926/01+05+Ajout+de+nouveaux+secteurs+d+activit+s+codes+NACE

Waalse hinderpremie

Ondernemingen die niet verplicht waren te sluiten maar desondanks wel een grote daling in omzet ervoeren, kunnen indien voldaan is aan bepaalde voorwaarden, eenmalig een forfaitaire premie van 2.500 euro verkrijgen.

Om van de hinderpremie te kunnen genieten, moet er aan de volgende twee voorwaarden voldaan zijn: enerzijds dient men van het overbruggingsrecht hebben genoten voor de maanden maart en april en anderzijds dient men een ​​aanzienlijk omzetverlies te hebben geleden. De precieze criteria ter bepaling van “aanzienlijk omzetverlies” dienen nog te worden bepaald door de Waalse regering.

https://indemnitecovid.atlassian.net/wiki/spaces/SDC19/pages/28901377/22+04+-+largissement+du+spectre+de+l+intervention+d+urgence

Voor meer informatie kan u zich informeren bij uw HLB-adviseur

Dries Vervoort

Tax & Legal Consultant

Heeft u nog vragen?

Mail naar dries.vervoort@hlb.be
of bel +32 3 449 97 57

Email

Contacteer ons
x
x

Delen via:

Link:

Copied to clipboard Kopieren