Maritiem

Sinds de start  van onze activiteiten, inmiddels meer dan tachtig jaar geleden, is HLB de partner bij uitstek voor dienstverlening aan havenbedrijven en bedrijven met haven gebonden activiteiten. Gezien deze historische verbondenheid met de havensector, beschikken wij momenteel over een ruime expertise op het vlak van dienstverlenende en ondersteunende activiteiten voor de port activiteiten in de meest ruime zin (goederenopslag en -overslag, goederenbewerking, goederentransport (stukgoederen, bulkgoederen, containers), chemie en petro-chemie, redersactiviteiten, expeditie, exploitatie van havenfaciliteiten, …).

De karakteristieken en het veelal internationaal karakter van deze activiteiten vergen o.m. volgende specifieke diensten, waarvoor wij in de behoeften van onze klanten kunnen voorzien:

 • Aanvraag voor toepassing tonnage tax en vervullen van de aangifteverplichtingen;
 • Rulingaanvragen bij de “Dienst Voorafgaande Beslissingen” i.v.m. geplande herstructureringen en in het kader van transfer pricing binnen internationale groepsstructuren;
 • Adviesverlening inzake BTW bij onroerende verhuur en onroerende leasing in het havengebied;
 • Adviesverlening m.b.t. fiscale implicaties van activiteiten op concessiegronden;
 • Optreden als aansprakelijk vertegenwoordiger voor BTW-doeleinden;
 • Bezwaarprocedures inzake provinciebelastingen;
 • Bezwaarprocedures m.b.t. onroerende voorheffing i.g.v. leegstand bij verhuring van gebouwen gelegen in het havengebied;
 • Indienen aanvragen voor verhoogde investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen;
 • Begeleiding van (grensoverschrijdende) reorganisaties en zetelverplaatsingen;
 • Begeleiding en volledige uitwerking van de fiscale dossiers van inward and outward expats;
 • Specifieke havengebonden vergoedingen aan havenpersoneel;
 • Begeleiding bij oprichting van een Belgische legale entiteit (NV, BVBA, ..) of een vaste inrichting van een buitenlandse vennootschap;
 • Volledige fiscale begeleiding van Belgische en buitenlandse bemanningsleden van zeeschepen;
 • BTW-advies inzake internationale handel en goederenbewegingen, maritieme en havengerelateerde activiteiten.

Bijkomend treedt HLB ook op als commissaris of auditor bij diverse bedrijven actief in de maritiem keten, zoals expediteurs, scheepsagenturen, bevrachters, maritieme dienstverleners en beroepsfederaties.

Contacteer ons

Zit u nog met vragen? We zijn er om u te helpen.

Contact
Contacteer ons
x
x

Delen via:

Link:

Copied to clipboard Kopieren