Revolutie in de btw-regelgeving rond verkopen op afstand en e-commerce

20 December 2020

De Europese commissie heeft op 30 september 2020 haar Eplanatory Notes uitgegeven inzake de nieuwe regels op verkopen op afstand en e-commerce die vanaf 1 juli 2021 van kracht zullen zijn. Voor alle duidelijkheid, het gaat hier om verkopen B2C (en eventuele verkopen aan vrijgestelde belastingplichtigen).

Vanaf deze datum worden de grensbedragen zoals we deze nu kennen voor de verkopen op afstand afgeschaft. Deze worden vervangen door een drempel van € 10.000. Deze drempel wordt niet – zoals voorheen wel het geval was – berekend in de lidstaat van bestemming, maar wordt berekend per belastingplichtige verkoper in zijn lidstaat van vestiging.

Ook nieuw is dat voor de berekening van de drempel gekeken wordt naar de verkopen op afstand en naar de verkopen van elektronische diensten tezamen.

Wanneer dan de drempel overschreden wordt, dient de belastingplichtige zich te registreren in het land van aankomst van de goederen of daar waar de particuliere ontvanger van de elektronische diensten gevestigd is. Hiervoor is er echter vanaf 1 juli 2021 een vereenvoudig in het leven geroepen: het One Stop Shop Systeem (OSS).

Via de OSS-aangifte zal de belastingplichtige in zijn eigen land de buitenlandse btw kunnen aangeven en betalen die hij verschuldigd is over de desbetreffende verkopen. Deze OSS regeling is echter facultatief en moet niet gevolgd worden. De belastingplichtige kan er ook voor opteren om zich toch te registreren in de desbetreffende andere lidstaat. Indien de belastingplichtige gevestigd is in die andere lidstaat, dan mag deze zelfs geen gebruik maken van het OSS systeem voor de verkopen in die lidstaat, zelfs als de inrichting niet tussenkomt.

Ook de btw regels voor de verkopen B2C waarbij de goederen worden ingevoerd in de EU en verkocht worden aan een particulier in de EU zullen vanaf 1 juli 2021 wijzigen. De vrijstelling die vandaag bestaat voor invoer van verkopen van minder dan € 22 zal worden afgeschaft. Elke invoer zal onderworpen aan btw, alleen zal voor verkopen op afstand van minder dan € 150 de belastbare handeling niet meer de invoer zelf zijn, maar de levering van de goederen aan de particulier, indien de belastingplichtige verkoper hiervoor opteert. Deze belastingplichtige zal hiervoor een Invoer One Stop Shop (IOSS) aangifte moeten indienen. Hij zal eerst een IOSS nummer moeten aanvragen in zijn land van vestiging als het gaat om een EU ingezetene of in eender welke lidstaat als het gaat om een niet in de EU ingezetene belastingplichtige.

Indien u zich in één van deze situaties bevindt, staan wij u graag bij om de beste oplossing te zoeken.

Jim Geudens

Gecertificeerd fiscaal accountant

Heeft u nog vragen?

Mail naar jim.geudens@hlb.be
of bel +32 3 449 97 57

Email

Contacteer ons
x
x

Delen via:

Link:

Copied to clipboard Kopieren