Startende ondernemingen kunnen btw maandelijks terugvragen!

8 November 2019

Onder bepaalde voorwaarden is het tevens mogelijk voor maandaangevers om ook in de andere maanden de btw tegoeden terug te vragen. De voorwaarden hiervoor zijn:

  • Het btw tegoed op jaarbasis bedroeg minstens € 12.000
  • 30% van de omzet werd gehaald uit bepaalde handelingen (IC leveringen, uitvoeren, handelingen waarvoor de verleggingsregels van toepassing zijn,…)
  • De btw aangiftes moeten elektronisch worden ingediend

Om hiervan gebruik te maken moeten de belastingplichtigen een vergunning aanvragen.

Voor startende ondernemingen, kan het zijn dat zij bij de opstart liquiditeitsproblemen ondervinden omdat zij de btw niet snel genoeg kunnen terugvragen en niet in aanmerking komen voor de regeling van maandelijkse teruggaaf zoals hierboven besproken.

Daar heeft de regering met het KB van 29 augustus 2019 verandering in gebracht. Vanaf 1 januari 2020 zullen stratende ondernemingen ook kunnen genieten van maandelijkse teruggaaf in de 24 eerste maanden na hun oprichting indien aan volgende voorwaarden voldaan is:

  • Het btw tegoed bedraagt minstens € 245
  • De starter dient maandelijks btw aangiftes in
  • De btw aangiftes moeten elektronisch worden ingediend

De startende onderneming heeft hier geen vergunning voor nodig.

Indien u hier toepassing van wenst te maken en hier vragen over heeft, laat het ons gerust weten.

Marc Dierckx

Gecertificeerd fiscaal accountant

Heeft u nog vragen?

Mail naar marc.dierckx@hlb.be
of bel +32 3 449 97 57

0232292740

Email

Een nieuw wetboek – een nieuw aandelenregister?

7 November 2019

Register

Het aandelenregister is een essentieel element van de vennootschap dat op de zetel van de vennootschap dient gehouden te worden. Informatie zoals wie de aandeelhouders zijn, woonplaats/statutaire zetel, datum van verkrijging, het aantal aandelen per aandeelhouder enz… worden reeds in het register opgenomen.

Aandelensoorten

De nieuwe wetgeving laat veel vrijheid om verschillende soorten van aandelen te creëren. Het spreekt voor zich dat iedere soort alsook haar eigenschappen in het aandelenregister opgenomen moet worden. Denk o.a. aan: wie welke vermogensrechten heeft, wie rechten heeft op het vereffeningssaldo, aan wie stemrechten worden toegekend en hoeveel, …

Eveneens het totaal aantal aandelen alsook het aantal aandelen per soort dient opgenomen te zijn.

Overdrachtsbeperkingen

Het WVV stelt dat zowel voor de BV, NV als CV eventuele bestaande statutaire overdrachtsbeperkingen moeten worden opgenomen in het aandelenregister. Het kan natuurlijk voorvallen dat deze verplichting niet (tijdig) wordt nageleefd. Gelukkig heeft de wetgever bepaald dat de statutaire bepalingen voorgaan op het aandelenregister.

Ook aandeelhoudersovereenkomsten kunnen beperkingen opleggen. Het bestaan van dergelijke overeenkomsten dient maar in het register opgenomen te worden indien één van de partijen van de overeenkomst dit zou wensen.

Wenst u meer informatie over deze materie, neem dan contact op met uw HLB dossierbeheerder.

Marc Dierckx

Gecertificeerd fiscaal accountant

Heeft u nog vragen?

Mail naar marc.dierckx@hlb.be
of bel +32 3 449 97 57

0232292740

Email

Fiscale consolidatie vanaf boekjaar 2019

7 November 2019

Het gaat hierbij om bvb een situatie waarbij vennootschap A fiscale winst heeft en vennootschap B fiscaal verlies. Tot aanslagjaar 2019 werden deze fiscaal afzonderlijk behandeld waardoor vennootschap A op haar volledige winst vennootschapsbelasting verschuldigd was.

Vanaf dit boekjaar 2019 ( vennootschappen die per kalenderjaar boeken) zal er een mogelijkheid zijn om het verlies van i.c. vennootschap B in mindering te brengen van de winst van vennootschap A.

Het moet daarbij gaan om gelieerde vennootschappen die gedurende 5 jaren min 90% participatie hebben.

Een klein voorbeeld toont het (fiscale) belang van deze nieuwe mogelijkheid.

Zonder fiscale consolidatie

Met fiscale consolidatie

Zoals u ziet, daalt de verschuldigde vennootschapsbelasting bij vennootschap A met 40%.

Voor meer informatie kan u hier na registratie de video bekijken met de verdere uiteenzetting door onze medewerker Marc Dierckx: video fiscale consolidatie

Komen uw ondernemingen in aanmerking voor deze fiscale optimalisatie?

Wij bekijken  graag samen met u de mogelijkheden, voorwaardenen te vervullen formaliteiten.

Indien u meer wenst te weten, contacteer uw HLB contactpersoon.

Marc Dierckx

Gecertificeerd fiscaal accountant

Heeft u nog vragen?

Mail naar marc.dierckx@hlb.be
of bel +32 3 449 97 57

0232292740

Email

Wil u ook gebruik maken van het elektronisch aandelenregister?

7 November 2019

Tool

Deze tool heeft een aantal voordelen: er is geen fysisch aandelenregister meer nodig dat verloren kan geraken of bij wijzigingen van onder het stof moet worden gehaald. Het is overzichtelijk en is perfect moduleerbaar naar de door het WVV toegelaten aandelensoorten (denk aan verschillende stemrechten, vermogensrechten, enz…). Verder kent het WVV aan de personen opgenomen in het elektronisch aandelenregister een weerlegbaar vermoeden van aandeelhouderschap toe. Een derde voordeel is dat de informatie eenvoudig gelinkt kan worden aan het UBO-register. Gezien elke wijziging die het UBO-register aangaat binnen de maand in het register opgenomen moet worden, is deze link een extra meerwaarde.

Beslissing

De keuze voor een elektronisch aandelenregister kan onder het WVV gemaakt worden door de Raad van Bestuur, zelfs indien de statuten deze mogelijkheid niet hebben voorzien.

Als ondernemer kan u het register steeds online raadplegen. Het register kan enkel aangemaakt worden door uw accountant, belastingconsulent en notaris. Verder kunnen enkel zij het register naderhand consulteren en zijn zij onderworpen aan het beroepsgeheim. Ook bestuurders van de vennootschap zullen toegang krijgen het register.

Het elektronisch aandelenregister kadert in de shift naar meer digitalisering en minder rompslomp. HLB kan u bijstaan bij de aanmaak en het onderhoud van het elektronisch aandelenregister. 

Jim Geudens

Gecertificeerd fiscaal accountant

Heeft u nog vragen?

Mail naar jim.geudens@hlb.be
of bel +32 3 449 97 57

Email

Contacteer ons
x
x

Delen via:

Link:

Copied to clipboard Kopieren