Non-discriminatiecode

HLB:

  1. Verbiedt elke vorm van discriminatie op basis van geslacht, nationaliteit, zogenaamd ras, huidskleur, nationale of etnische afstamming, leeftijd, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, geboorte, vermogen, geloof of levensbeschouwing, politieke overtuiging, taal, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, handicap, fysieke of genderidentiteit en -expressie, geslachtsverandering of sociale afkomst.
  2. Levert de noodzakelijke inspanningen om voor iedereen gelijke kansen te bieden bij aanwerving, bijscholing en doorstroom.
  3. Voorziet redelijke aanpassingen voor personen met een arbeidshandicap, zodat zij op een evenwaardige manier kunnen mee participeren.
  4. Ziet erop toe dat in de onderneming de werknemers met elkaar en anderen omgaan in wederzijds respect.
  5. Tracht elk discriminerend gedrag op de werkplaats te voorkomen en zal, indien het zich toch voordoet, dit bestrijden en bestraffen.
  6. Deelt aan haar klanten/leveranciers mee dat men geen rekening zal houden met vragen of wensen van discriminerende aard en dat discriminerend gedrag niet getolereerd wordt.
  7. Verbindt er zich toe de vereiste maatregelen te nemen om de bepalingen van deze non-discriminatiecode mee te delen aan alle medewerkers, met inbegrip van de affichering van deze code op een plaats die gemakkelijk toegankelijk is voor de medewerkers, zodat ze goed zichtbaar en leesbaar is.

Get in touch
x
x

Delen via:

Link:

Copied to clipboard Kopieren