Fraude audit

Vandaag de dag worden zowel private als publieke organisaties in toenemende mate blootgesteld aan fraude.  Fraude beperkt zich meestal niet tot kleine bedragen.  Vaak leiden deze incidenten tot grote verliezen en reputatieschade voor de desbetreffende organisaties.   

Fraude zelf delen we op in twee soorten.  De eerste soort ontstaat binnen de onderneming en brengt in de eerste plaats schade toe aan derden. Hierbij wordt in het bijzonder gedacht aan manipulatie door het management van de financiële rapportering van de onderneming met de bedoeling om de werkelijke financiële situatie en performantie te verbergen. De praktijk wijst uit dat de verleiding soms groot blijkt bij een overdracht van het bedrijf of wanneer kredieten dienen te worden aangegaan.
De tweede soort van fraude bestaat uit schade die aan de onderneming zelf wordt toegebracht.  De fraude kan ontstaan zowel binnen als buiten de organisatie.  Bijvoorbeeld het ontvreemden of misbruiken van vennootschapsgoederen door personeelsleden, phishing (frauduleuze e-mails om codes te bemachtigen), vishing (bedrieglijk telefoontje betreffende een dringende betaling), …

Forensische audit kan hierop een antwoord bieden door inventarisatie, preventie, detectie en onderzoek van fraude binnen de organisatie.  Het vakgebied beperkt zich niet enkel tot het eigenlijk fraudeonderzoek, maar behelst zoveel meer.   Forensische audit richt zich zowel op de problemen van vandaag, als op het voorkomen van problemen in de toekomst.

Via onze Center of Excellence ‘Forensic audit’ kunnen wij u zeker bijstaan bij ieder aspect van Forensische audit.  Onze task force kan buigen op een ruime ervaring en beschikt over de nodige tools (data mining software, …) bij:
•    inventarisatie en stresstesten van de op fraude risicovolle processen;
•    preventie door het verlenen van adviezen op het vlak van interne controle op de administratieve organisatie van de onderneming;
•    detectie van potentiële fraudesignalen;
•    onderzoek naar bijvoorbeeld fictieve facturen, ongeoorloofde betalingen,  …
Ons Center of Excellence werkt steeds in nauw overleg met de opdrachtgever en garandeert de nodige discretie.  


Patrick Van Impe

Bedrijfsrevisor
Managing Partner

Heeft u nog vragen?

Mail naar patrick.vanimpe@hlb.be
of bel +32 3 239 88 42

Email

Contacteer ons
x
x

Delen via:

Link:

Copied to clipboard Kopieren