Consolidatie

Voor veel ondernemingen is de boekhoudkundige administratie de enige basis voor financiële rapportering. Vervolgens worden zorgvuldig kritische prestatie indicatoren (KPI’s) geselecteerd en permanent gemonitord. Zolang deze oefening zich beperkt tot één entiteit blijft het geheel transparant en overzichtelijk.

Anders wordt het als met de jaren een bedrijvengroep ontstaat.
Overnames, participaties en/of herstructureringen (fusies, splitsingen, inbrengen, …) kunnen de structuur snel laten evolueren tot een boom met veel vertakkingen.

Vanaf een bepaalde omvang (drempels uitgedrukt in omzet, balanstotaal en aantal VTE) geldt in België de wettelijke verplichting voor grote groepen om jaarlijks een geconsolideerde jaarrekening op te maken en te publiceren.
Voor ‘kleine’ groepen bestaat deze verplichting niet.  Maar waarom zich de transparantie, en aldus financiële informatie, rapportering en beleidsmiddelen ontzeggen?

Consolidatie laat toe om de economische activiteit van de groep voor te stellen als één globale entiteit, ontdaan van al zijn juridische barrières.
Of anders gezegd, een oefening die het management een schat aan informatie EN inzicht bezorgd.
Dat geldt des te meer als de groepsbedrijven veelvuldig ‘samenwerken’ (koop/verkoop, lopende rekeningen, leningen, voorraadbeheer, cashpooling, ..) en/of de landsgrenzen overschrijden.

HLB heeft met de jaren veel ervaring kunnen opdoen op het vlak van consolidatie, hetzij als auditor, waarbij de geconsolideerde jaarrekening wordt beoordeeld op het getrouw beeld dat deze geeft over het vermogen, de financiële toestand en de resultaten van de groep als een geheel, hetzij als actief ‘acteur’ bij het opmaken van consolidaties.  Vanuit deze expertise werd binnen HLB een groep gevormd van specialisten, die systematisch alle consolidatieopdrachten voor hun rekening nemen.


Contacteer ons

Zit u nog met vragen? We zijn er om u te helpen.

Contact
Contact
x
x

Delen via:

Link:

Copied to clipboard Kopieren