Back to Top

Cookie policy

1. Algemeen

1.1. De BVBA HLB BELGIUM, met maatschappelijke zetel te 1170 Watermaal-Bosvoorde, aan de Terhulpsesteenweg 166, en met ondernemingsnummer 0419 280 718 (hierna ‘HLB BELGIUM’ genoemd) maakt gebruik van cookies en soortgelijke technologieën, zoals pixels en tags, om de gebruikerservaring van de bezoekers en geregistreerde klanten (‘MyHLB’) (hierna gezamenlijk de ‘Gebruiker’ genoemd) van de website onder het volgende domein: www.hlb.be (hierna de ‘Site’) zo optimaal mogelijk te houden. De specifieke doeleinden voor het gebruik van cookies zijn hierna verder bepaald onder 3.

1.2. Een cookie is een klein bestandje dat op het apparaat van de Gebruiker wordt geplaatst. Ze helpen HLB BELGIUM om het apparaat van de Gebruiker te identificeren en maken het gebruik van de diverse functionaliteiten van de Site mogelijk, waaronder de aanmelding bij de account van de Gebruiker.

1.3. Bij het eerste bezoek van de Gebruiker op de Site zal op de eerste pagina een balk worden weergegeven om de Gebruiker te wijzen op het bestaan van de cookies en de Gebruiker de mogelijkheid te bieden om hetzij (1) de Site verder te gebruiken zonder de cookies uit te schakelen, hetzij (2) de Site te verlaten, hetzij (3) de Site verder te gebruiken mits het uitschakelen van één of meer cookies.

1.4. Als de Gebruiker geen cookies wilt ontvangen, kan deze zijn of haar browserinstellingen wijzigen van het apparaat waarop de Site wordt bezocht. Indien de Gebruiker de Site gebruikt zonder de browserinstellingen te wijzigen, wordt de Gebruiker geacht akkoord te gaan om alle cookies te ontvangen op de Site. De Gebruiker dient er rekening mee te houden dat de gebruikerservaring en / of de functionaliteiten van Site niet optimaal zal zijn / zullen werken zonder cookies.

1.5. HLB BELGIUM verricht iedere verwerking van persoonsgegevens overeenkomstig de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, zoals bepaald in de Privacy Policy van de Site. De Gebruiker aanvaardt eveneens dat HLB BELGIUM toegang heeft tot de door de cookies verzamelde gegevens en dat HLB BELGIUM deze gegevens opslaat. Deze opslag van of de toegang tot informatie vormt een verwerking van persoonsgegevens met het oog op de realisatie van de in deze Cookie Policy en in de Privacy Policy vermelde doelstellingen. De Gebruiker van de Site kan op elk moment en kosteloos zijn of haar toestemming intrekken, door de cookies uit te schakelen en hierover een schriftelijk verzoek via e-mail te sturen naar info@hlb.be.

1.6. Overeenkomstig de Privacy Policy beschikt de Gebruiker ten allen tijde over het recht tot toegang en verbetering van de gegevens die op hem of haar betrekking hebben en die werden verzameld door middel van cookies. Hij / zij heeft eveneens het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van deze gegevens en / of de overdracht van deze gegevens aan derden voor promotiedoeleinden van producten en diensten. Om deze rechten uit te oefenen, volstaat het voor de Gebruiker om zijn verzoek schriftelijk via e-mail te richten naar info@hlb.be.

1.7. Cookies van derden - Vertrouwde partners zoals 'Partners For Design', analysebedrijven zoals 'google analytics' en 'mouseflow' adverteren op de Site en plaatsen mogelijkerwijze cookies op het apparaat van de Gebruiker waarmee deze de Site bezoekt. De Gebruiker dient het privacybeleid van deze voornoemde ondernemingen te raadplegen, zodat de Gebruiker kennis heeft van de wijze waarop die ondernemingen de cookies gebruiken en zodat de Gebruiker al dan niet zijn of haar toestemming met hun privacybeleid kan geven. Hieronder zijn de links weergegeven naar het privacybeleid van de betrokken ondernemingen :

-http://www.partnersfordesign.be/
-https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
-https://mouseflow.com/privacy/

2. De soorten cookies die HLB BELGIUM gebruikt en tijdstip van plaatsing van de cookies

2.1. HLB BELGIUM gebruikt twee soorten cookies: permanente en sessiecookies. Een permanente cookie wordt ingesteld zodra de Gebruiker zich heeft aangemeld met een account. De volgende keer dat de Gebruiker de Site bezoekt met hetzelfde apparaat, biedt de permanente cookie HLB BELGIUM de mogelijkheid om de Gebruiker als bestaande gebruiker te herkennen, zodat de Gebruiker zich niet opnieuw hoeft aan te melden om de Site te gebruiken.

2.2. Een sessiecookie wordt gebruikt om een specifiek bezoek aan de Site te identificeren. Sessiecookies vervallen na een korte periode of wanneer de Gebruiker de browser sluit waarmee het bezoek is gebeurd.

2.3. HLB BELGIUM kan andere technologieën zoals Adobe Flash gebruiken om het functionele equivalent van een cookie op het apparaat van de Gebruiker te plaatsen.

2.4. HLB BELGIUM kan cookies instellen wanneer de Gebruiker de Site bezoekt of de cookies kunnen worden ingesteld door andere websites of services die inhoud uitvoeren op de pagina die de Gebruiker op de Site bekijkt (de cookies van derden).

3. Doeleinden van de cookies

3.1. De cookies die HLB BELGIUM gebruikt, verschaffen informatie omtrent het tijdstip van de dag waarop de Gebruiker de Site bezoekt en de voorkeuren van de Gebruiker. Tevens gebruikt HLB BELGIUM de cookies om de gebruikerservaring van de cookies te verbeteren. Cookies maken de interacties met de Site ook veiliger en sneller. Ze zorgen ervoor dat de gebruikerservaring op de Gebruiker is afgestemd en overeenkomt met de persoonlijke instellingen van de Gebruiker.

3.2. HLB BELGIUM gebruikt cookies voor verschillende doelen:

3.2.1. Verificatie
HLB BELGIUM gebruikt cookies om te weten wanneer de Gebruiker is aangemeld bij HLB BELGIUM, zodat het de juiste informatie kan weergeven en de Gebruiker een persoonlijke gebruikerservaring kan bieden.

3.2.2. Beveiliging
HLB BELGIUM gebruikt cookies voor het ondersteunen of inschakelen van de beveiligingsfunctionaliteiten die HLB BELGIUM toepast, en om HLB BELGIUM te helpen bij het detecteren van kwaadaardige activiteiten.

3.2.3. Voorkeuren, functies en dienstverlening
HLB BELGIUM maakt gebruik van cookies om te weten welke taal de Gebruiker wil gebruiken, wat zijn of haar communicatievoorkeuren zijn, en ze helpen de Gebruiker bij het invullen van formulieren op de Site. Ze verschaffen de Gebruiker tevens functionaliteiten en aangepaste inhoud.

3.2.4. Prestaties, analyse en research
HLB BELGIUM maakt gebruik van cookies om informatie te verzamelen over hoe de Site en eventuele plugins wereldwijd presteren. HLB BELGIUM gebruikt tevens cookies om producten, functies en diensten te begrijpen, te verbeteren en te onderzoeken, ook wanneer de Gebruiker de Site opent vanaf andere websites, toepassingen of apparaten, zoals een apparaat dat niet de eigendom is van de Gebruiker of een mobiel apparaat (smartphone of tablet).