Back to Top

Wijzigingen aftrekbaarheid autokosten vanaf 2018 - 18/06/2018

De fiscaliteit van de autokosten wordt in verschillende stadia aangepast vanaf 2018.  De wijzigingen kaderen in de hervorming van de vennootschapsbelasting.  

Autokosten vanaf 2018

Met ingang vanaf 1 januari 2018 wordt de aftrekregeling voor autokosten in de vennootschapsbelasting eveneens van toepassing op autokosten in de personenbelasting en gebeurt de aftrek niet meer o.b.v. het vroegere vaste aftrekpercentage van 75%.  Er is in een overgangsregeling voorzien voor wagens aangekocht (of besteld) vóór 1 januari 2018, waarvoor een minimale aftrekbaarheid van 75% behouden blijft in de personenbelasting.  De volgende schijven o.b.v. de CO2-uitstoot worden vanaf 2018 van toepassing in de personenbelasting. 

Autokosten vanaf 2020

Vanaf 2020 zal het aftrekpercentage voor de autokosten zowel in de vennootschapsbelasting als in de personenbelasting bepaald worden o.b.v. volgende formule:

120% - (0,5% x coëfficiënt volgens brandstoftype x CO2-uitstoot)

De coëfficiënt volgens brandstoftype is als volgt:

-    Dieselwagens : 1
-    Benzinewagens : 0,95
-    Wagens op aardgas (minder dan 12 fiscale pk) : 0,90

De schijven o.b.v. CO2-uitstoot zijn niet langer van toepassing.  

De aftrekpercentages worden begrensd tussen 50% en 100%, afgezien van de wagens met een CO2-uitstoot van meer dan 200 g/km, waarvoor een aftrekpercentage van 40% van toepassing is.

Elektrische wagens genieten niet langer meer van het verhoogde aftrekpercentage van 120%.  

Voor auto’s aangekocht (of besteld) vóór 1 januari 2018 blijft in de personenbelasting de overgangsregeling bestaan en kunnen zelfstandige ondernemers van het vaste aftrekpercentage van 75% gebruik maken indien voordeliger.   

Bovenstaande formule zal eveneens voor de brandstofkosten van toepassing zijn vanaf 2020 en het huidige percentage van 75% vervalt.

Voor de zogenaamde ‘valse hybrides’ is een afzonderlijke regeling voorzien vanaf 1 januari 2020.  Het betreft hybride wagens met een elektrische batterij met een energiecapaciteit lager dan 0,5kWh/100kg of een CO2-uitstoot van meer dan 50 g/km.  De toepasselijke CO2-uitstoot is gelijk aan deze van een overeenstemmend voertuig in de niet-hybride versie of gelijk aan 2,5 indien er geen overeenstemmende niet-hybride versie beschikbaar is.  De overgangsregeling voorzien voor hybride wagens bepaalt dat voor hybride wagens aangekocht of besteld vóór 1 januari 2018 de meegedeelde CO2-uitstoot ook na 2020 blijft gelden.

Indien u de impact van de nieuwe regelgeving op uw wagenpark wil evalueren, kan uw HLB-team u hierin bijstaan.