Back to Top

Een bedrijfsfiets leasen, interessant ? - 06/07/2018

Foutmelding

Notice: Undefined index: #attached in metatag_hreflang_metatag_metatags_view_alter() (regel 79 van /data/sites/web/hlbbe/www/sites/all/modules/metatag/metatag_hreflang/metatag_hreflang.module).

Steeds meer werkgevers denken er aan om hun werknemers een bedrijfsfiets ter beschikking te stellen. Dit merken we ook aan de vele vragen die we hierover krijgen van onze klanten. Hierbij verwijzen we ook naar ons artikel van 15/03/2018.

In onderstaand artikel gaan we nog iets dieper in op de (para)fiscale aspecten van een bedrijfsfiets en gaan we na hoe voordelig het leasen van een bedrijfsfiets is, zowel voor de werkgever als de werknemer.

Werkgever

Alle kosten die de werkgever draagt aangaande de aankoop, onderhoud en herstelling van een bedrijfsfiets zijn voor 120% aftrekbaar. Hetzelfde principe is ook van toepassing op financiële leasing van een bedrijfsfiets. Meer nog, ook andere kosten die gerelateerd zijn aan de terbeschikkingstelling van een bedrijfsfiets komen voor de 120% aftrek in aanmerking, vooropgesteld dat ze steeds verband houden met woon-werkverplaatsingen zoals o.a.:

- kosten van de aankoop van fietstoebehoren zoals een fietspomp of gereedschapskit;
- kosten m.b.t. de aankoop of bouw van een fietsenstalling;
- kosten gemaakt om een kleedruimte of sanitaire voorzieningen te (ver)bouwen.

De onderneming dient de 20% extra kosten te boeken als belastingvrije reserve op een aparte rekening van het passief. Fiscaal bekomt de onderneming dus een uitstel van belastbaarheid op de 20% extra in aftrek genomen kosten. Voor de belastingvrije reserve geldt een onaantastbaarheidsvoorwaarde. Van zodra men de reserve wil uitkeren, zal zij dus belastbaar worden in de vennootschapsbelasting en dit ten laatste bij de vereffening van de vennootschap.

RSZ

Geen RSZ bijdragen zijn verschuldigd indien men de fiets naast het woon-werkverkeer ook voor privéverplaatsingen gebruikt. De RSZ volgt de gunstige fiscale regeling sinds 1 januari 2017. Indien echter de bedrijfsfiets uitsluitend privématig gebruikt wordt, zullen sociale bijdragen verschuldigd zijn zowel door de werkgever als door de werknemer. Immers, in dit geval maakt de fiets een loonvoordeel uit. Dit loonvoordeel dient te worden gewaardeerd aan werkelijke waarde.

Voordeel alle aard

Zoals we reeds stelden in onze bijdrage van 15/03/2018 maakt een bedrijfsfiets fiscaal gezien geen voordeel alle aard uit voor de werknemer. Er geldt namelijk een vrijstelling, waardoor de werknemer in de personenbelasting niet belast zal worden op zijn bedrijfsfiets. Enkel indien de bedrijfsfiets louter privé zou worden gebruikt, kan men zich niet op deze vrijstelling beroepen. In dit geval zal de werknemer dus op de bedrijfsfiets een voordeel alle aard worden aangerekend waarop hij zal worden belast in de personenbelasting.

Fietsvergoeding

Stel dat de onderneming aan haar werknemer tevens een kilometervergoeding toekent, dan zijn hierop geen patronale bijdragen verschuldigd zolang de vergoeding maximaal 23cent/km bedraagt (AJ2019). Het is dus toegestaan om naast de terbeschikkingstelling van een fiets tevens een fietsvergoeding aan de werknemer toe teken. Ook in hoofde van de werknemer is een fietsvergoeding interessant. De vergoeding is namelijk vrijgesteld van RSZ en personenbelasting tot maximaal 23cent/km (AJ2019).

Combinatie met bedrijfswagen

Het is toegestaan een bedrijfsfiets te combineren met een bedrijfswagen. Op de bedrijfswagen zal nog steeds voordeel alle aard worden aangerekend. De bedrijfsfiets is hiervan vrijgesteld. Tevens kan men in dit geval nog steeds een fietsvergoeding toekennen aan dezelfde hierboven vermelde voorwaarden.

Loonbeleid

Bij elke begrotingsronde wordt de bedrijfswagen geviseerd en fiscaal minder interessant. Dit maakt de bedrijfsfiets des te interessanter. Leasingmaatschappijen hebben hier intussen handig op ingespeeld en bieden verschillende formules aan waardoor de terbeschikkingstelling van een bedrijfsfiets niet enkel weggelegd is voor de grotere ondernemingen. Het aanbod, alsook de gunstige fiscaliteit in hoofde van de werkgever als de werknemer heeft tot gevolg dat de bedrijfsfiets niet meer weg te denken is in het hedendaagse loonbeleid.

Indien u zelf een bedrijfsfietsplan aan uw werknemer(s) wil aanbieden of indien u vragen hebt aangaande de (para)fiscale behandeling kan u zoals steeds terecht bij uw HLB-adviseur.