Back to Top

Fiscale optimalisatie eindejaar: laatste dagen om een Tax shelter Cinéma af te sluiten! - 13/12/2017

Het eindejaar nadert en U hebt al een klare kijk op het resultaat van uw vennootschap?

Heeft Uw vennootschap een belastbare winst en ze beschikt over voldoende liquide middelen?

Dan kan dit artikel U misschien interesseren!

De Tax Shelter is een systeem van belastingvermindering door middel van belegging van kasmiddelen. Hierbij investeert de vennootschap in een audiovisueel werk met een erkende productievennootschap, via het afsluiten van een raamcontract.

  1. Belastingvermindering

Het Tax Sheltermechanisme levert een vrijstelling van de belastbare winst op tot 310% van de sommen die geïnvesteerd zijn. In eerste instantie is de vrijstelling voorlopig. Deze vrijstelling zal pas definitief verworven zijn als de erkende productievennootschap het “Tax Shelter attest” aflevert. Dit attest wordt op haar beurt door de fiscale administratie uitgereikt. De fiscus zal nagaan of de gebruiksvoorwaarden van de geïnvesteerde sommen werden gerespecteerd.

Let op, de bedragen die mogen geïnvesteerd worden, zijn beperkt tot 50% van de belastbare gereserveerde winst. De vermindering van de belastbare basis mag daarenboven niet hoger zijn dan € 750.000,00 per jaar.

Deze vrijstelling levert een rechtstreeks voordeel op aan de vennootschap:

Voorbeeld:

  • Investering van een bedrag van € 10.000,00
  • Voorlopige vrijstelling van de belastbare basis van 310% = € 31.000,00
  • Hetzij een rechtstreekse belastingvermindering van 31.000,00* 33,99% = € 10.536,9
  • Hetzij een rechtstreekse winst van € 536,9 (5,37%)
     
  1.  Beleggingen liquide middelen

Op de sommen die geïnvesteerd worden in de Tax Shelter verrichting wordt een intrest geheven van 4,5%, verhoogd met het in voege zijnde Eurobor tarief. Dit impliceert een intrest van ongeveer 6,57% bruto, hetgeen overeenstemt met 4,33 % netto. Deze intresten worden berekend en betaald over een maximumtermijn van 18 maanden.

Het rendement van de verrichting mag dus worden geschat worden op ongeveer 10% (5,34% + 4,33% = 9,70%).

Samengevat:

Wie mag investeren: Alle binnenlandse vennootschappen en Belgische inrichtingen van buitenlandse vennootschappen (met uitzondering van de audiovisuele ondernemingen en de televisieomroepen). Deze fiscale regeling vereist dat men zich in een situatie met belastbare winst over het lopende boekjaar bevindt. Het is eveneens noodzakelijk dat over voldoende liquide middelen kan worden beschikt en dit voor de effectieve betaling van de investering. Het levert slechts een fiscaal voordeel op aan de vennootschappen die onderworpen zijn aan het volle belastbaar tarief (33,99%) of de vennootschappen die de derde schijf van het verlaagd tarief behalen.

Wanneer: Indien uw boekjaar afsluit op 31 december, moet de overeenkomst ondertekend worden vóór het einde van dit jaar.

Interesseert dit onderwerp U? Wenst u er meer over te vernemen? Aarzel niet om contact op te nemen met uw HLB-dossierbeheerder.