Back to Top

Hervorming van de vennootschapsbelasting vanaf 2018 op basis van het zomerakkoord - 08/2017

Het recente zomerakkoord heeft een aantal belangrijke maatregelen aangekondigd voor de hervorming van de vennootschapsbelasting.  Zo zal er gradueel een tariefverlaging doorgevoerd worden tot 25% vanaf 2020.

Om de budgettaire neutraliteit te garanderen worden een aantal aftrekposten beperkt en worden sancties verhoogd. 

Zo zal onder meer de berekeningswijze van de notionele interestaftrek aanzienlijk wijzigen en wordt enkel de aangroei van het eigen vermogen van de laatste 5 jaren in aanmerking genomen.  Andere gunstmaatregelen worden geschrapt. 

De penalisatie bij onvoldoende voorafbetalingen zal drastisch verhoogd worden.

Ingrijpend is eveneens de invoering van een minimaal belastbare basis. 

KMO-vennootschappen dienen voortaan een bezoldiging uit te keren van minimum 45.000,00 euro of het belastbaar inkomen van de vennootschap, indien lager.  Voor KMO-vennootschappen wordt een tijdelijke verhoging van de investeringsaftrek doorgevoerd van 8% naar 20%.

Voor een verdere bespreking van de diverse aangekondigde maatregelen verwijzen we naar het artikel op onze website via volgende link :

http://www.hlb.be/nl/volledigakkoordhervormingvennootschapsbelasting

Voor verdere vragen staat uw dossierbeheerder ter beschikking!