Back to Top

Burgerlijke vennootschap met handelsvorm verdwijnt - 05/10/2018

Met de hervorming van het Wetboek van vennootschappen verdwijnt de burgerlijke vennootschap met handelsvorm. Burgerlijke vennootschappen streven in principe geen handelsactiviteiten na, denk o.a. aan de uitoefening van een vrij beroep. In praktijk komt het er echter op neer dat een vrije beroeper niet beschouwd wordt als handelaar maar wel zijn activiteiten in een vennootschap uitoefent.

Met de invoering van het Wetboek van Economisch Recht en de wijziging van het ondernemingsbegrip waarover wij in onze bijdrage van 18/04/2018 reeds spraken, is voornoemd onderscheid tussen burgerlijke- en handelsvennootschappen achterhaald.

Gevolgen

De burgerlijke vennootschappen met handelsvorm zullen van rechtswege overgaan in een BVBA of een NV op 1 november 2018. Het is dus in principe niet nodig om de statuten aan te passen, het wetboek van vennootschappen zal het dan nog enkel hebben over ‘vennootschappen’. Het ondernemingsrecht zal dus ook op de burgerlijke vennootschappen van toepassing zijn.