Back to Top

Wijziging aftrekbaarheid autokosten vanaf aanslagjaar 2021: ook voor U een verdoken belastingverhoging? - 20/09/2019

Het met veel tromgeroffel aangekondigde ‘Zomerakkoord’, vuurt tijdens aanslagjaar 2021 (boekjaren die ten vroegste op 1/1/2020 starten) de laatste trap van haar drietrapsraket af. Op 1 januari 2018 ging de eerste fase van start, gevolgd door een kleine update vanaf 1 januari 2019 om tot slot te vervellen tot haar definitieve vorm bij ingang van aanslagjaar 2021.

Een gedeelte van de laatste hervormingsfase houdt in dat de huidige aftrekformule voor de wagenkosten op de schop gaat en wordt vervangen door een nieuwe gramformule.

De aftrek voor wagenkosten blijft onverminderd afhankelijk van de wagen haar CO2-uitstoot, maar probeert bedrijven die beschikken voor een minder groen wagenpark in een meer ecologische richting te duwen door de wagenaftrek te beperken.

De huidige aftrekregeling

De bestaande regeling ziet er als volgt uit:

De nieuwe ‘gramformule’

Zoals de wetgeving vanaf 1 januari 2020 op vandaag ter tafel ligt, worden de gekende CO2-klassen ingeruild voor een individuele gramformule (dus in principe per wagen). Daarenboven wordt de aftrekbaarheid van de brandstof tevens aan de aftrekbaarheid van de wagen gekoppeld. Voor veel kmo’s zal dit waarschijnlijk een hogere administratieve opvolging met zich meebrengen.

De 120%-aftrek voor elektrische wagens verdwijnt eveneens.

Het is belangrijk om te vermelden dat de nieuwe regeling van toepassing wordt op het volledige wagenpark (dus niet enkel voor nieuwe wagens).

De gramformule ziet er als volgt uit:

Voorbeeld: een Volkswagen Golf 1.6 TDI met een CO2-uitstoot van 108 g/km is op heden 80% aftrekbaar. Vanaf 1 januari 2020 wordt dit 66%.

Een snelle analyse van de populairste Belgische bedrijfswagens (VW Golf, Skoda Octavia, BMW X1, Renault Scénic, etc.) leert dat wagens op louter fossiele brandstoffen (m.u.v. de allerkleinste modellen) fiscaal worden afgestraft.

Voor een analyse van uw wagenpark, kunt u vanzelfsprekend bij uw vertrouwd HLB-expert terecht.