Back to Top

Heeft u uw VVPR-bis kapitaal al aangelegd? - 01/06/2017

Een KMO kan dividenden uitkeren aan 15% of 20% mits deze voortkomen uit haar zogenaamd VVPR-bis kapitaal. Om als VVPR-bis kapitaal te kwalificeren moet aan volgende voorwaarden voldaan worden:
• De vennootschap moet een kleine vennootschap zijn op basis van art. 15 §§ 1 tot 6 van het Wetboek van Vennootschappen
• Het kapitaal moet ingebracht zijn in geld na 1 juli 2013

De roerende voorheffing bedraagt 20% op de dividenden die voortkomen uit de verdeling van de winst van het tweede boekjaar na de inbreng.

De roerende voorheffing bedraagt 15% op de dividenden die voortkomen uit de verdeling van de winst vanaf het derde boekjaar na de inbreng.

De ontvanger van de dividenden moet tevens zelf het kapitaal in geld in de vennootschap hebben ingebracht en ononderbroken hebben aangehouden op naam en in volle eigendom.

Stel, er is kapitaal ingebracht in geld in een KMO (boekjaar per 31/12) op 1/8/2014, dan zullen de dividenden van boekjaar per 31/12/2016 belast worden aan 20% roerende voorheffing en die van 31/12/2017 aan 15%. Indien echter in de algemene vergadering over 2016 beslist werd om geen dividend uit te keren, maar nadien opteert men er toch voor om een tussentijds dividend uit te keren over 2016, dan zal dit tussentijdse dividend uitgekeerd worden in boekjaar 2017 en zal dit dus slechts belast worden aan 15% roerende voorheffing.

Deze maatregel is vanzelfsprekend van toepassing op de na 1 juli 2013 opgerichte vennootschappen.

Voor vennootschappen zonder minimumkapitaal (de GCV of de VOF) geldt deze maatregel niet, tenzij het VVPR-bis kapitaal gelijk is aan het minimum kapitaal van een BVBA (€ 18.550).

Het valt ook op te merken dat het VVPR-bis kapitaal bij inbreng nog niet volstort hoeft te zijn. Echter bij uitkering van de dividenden moet dit kapitaal wel volstort zijn om van de verlaagde voorheffing te kunnen genieten.

Graag staan wij u bij, indien u meer informatie over dit onderwerp wenst.