Back to Top

Bespaar belastingen door een optimaal voorafbetalingsplan! - 08/01/2018

In het kader van de hervorming van de vennootschapsbelasting werd er door de regering gesleuteld aan de modaliteiten betreffende de verhoging bij onvoldoende voorafbetalingen. Niet voorafbetalen wordt namelijk een pak duurder. Hierdoor is het, nog meer dan de voorbije jaren, belangrijk om tijdig voldoende voorafbetalingen te doen.

In eerste instantie zal de belastingvermeerdering altijd worden toegepast. Daarbij werd de basisrentevoet opgetrokken van het huidige minimumpercentage van 1% tot 3%. De berekening zoals die nu geldt, namelijk 2,25 keer de basisrentevoet, werd behouden maar de impact is groot. Bij onvoldoende voorafbetalingen zal de belastingvermeerdering aan minstens 6,75% worden berekend.

Deze regeling treedt in werking vanaf aanslagjaar 2019, verbonden aan een boekjaar dat ten vroegste aanvangt vanaf 1 januari 2018. Neem dus snel contact op met één van onze HLB-medewerkers, zij kunnen u bijstaan in het uitwerken van een optimaal voorafbetalingsplan.