Back to Top

Verkopen aan particulieren in andere lidstaten: Let op welke btw u rekent! - 01/02/2018

Wanneer een Belgische onderneming goederen verkoopt en ze verzendt naar een particulier (of naar een btw vrijgestelde rechtspersoon) in een andere lidstaat van de EU, spreekt men van een verkoop op afstand. Deze Belgische onderneming zal in principe een factuur opstellen met Belgische btw.

Als dit bedrijf echter op jaarbasis een grens voor de verkopen aan een bepaalde lidstaat heeft overschreden zal het zich moeten registeren voor btw doeleinden in die andere lidstaat en de btw rekenen van het land waarin de particulier gevestigd is. Voor alle daaropvolgende leveringen aan deze lidstaat en in alle daaropvolgende kalenderjaren zal het bedrijf dan btw van dat land moeten rekenen voor verkopen aan particulieren (en btw vrijgestelde rechtspersonen).

Het omgekeerde telt eveneens: wanneer een buitenlands bedrijf in één kalenderjaar het drempelbedrag voor verkopen op afstand aan Belgische particulieren heeft overschreden, zal dit buitenlands bedrijf zich in België moeten registreren voor btw doeleinden en Belgische btw rekenen. Het drempelbedrag in België bedraagt € 35.000. Let wel dat er geen drempelbedrag is voor de verkoop van accijnsproducten (energieproducten, alcohol, tabak,…) en dat reeds van de eerste euro die verkocht wordt aan een particulier in een ander lidstaat een btw nummer zal moeten aangevraagd worden in die andere lidstaat.

Door de groei van de digitale economie verkopen meer en meer binnenlandse en buitenlandse bedrijven hun goederen door middel van een website in verscheidene lidstaten. Het gebeurt vaak dat deze bedrijven niet tijdig realiseren dat ze de drempel in een andere lidstaat reeds overschreden hebben en dat een registratie voor btw doeleinden in een andere lidstaat noodzakelijk is.

Bij een lokale controle zal men de btw die niet is afgedragen alsnog vorderen, alsook nalatigheidsinteresten (in België nog steeds 9,6% op jaarbasis) en eventuele boetes.

Indien u zich in de situatie bevindt zoals hierboven beschreven, raden wij aan om dit alsnog zo snel mogelijk spontaan te regulariseren om zo min mogelijk vermijdbare kosten te moeten betalen.

Uiteraard kunnen wij u steeds begeleiden bij een eventuele regularisatie van uw situatie.