Back to Top

M&A / Due diligence

Starters en ambitieuze bedrijven zetten in op groei.  Stilstaan is immers achteruitgaan.
Sterke groeiobjectieven is op zich mooi, maar op eigen kracht soms moeilijk realiseerbaar.
Dan komt snel de vraag of naast organieke groei tevens moet gekeken worden naar overnames.
Maar hoe pakken we dit aan?  Hoe vinden we attractieve doelbedrijven?  Hoe zorgen we ervoor dat deze ‘sprong in de duisternis’ niet een ‘sprong in de diepte’ wordt?
Niet enkel de financiële, juridische en operationele zijde van de transactie verdient aandacht, maar in het bijzonder de culturele match tussen organisaties maakt veelal het verschil!
In al deze aspecten is HLB meer dan thuis.

Op financieel vlak draaien onze bedrijfsrevisoren de winkel binnenstebuiten. Daarnaast worden de culturele verschillen in kaart gebracht door onze bedrijfsadviseurs.
Samen met u wordt een multidisciplinaire taskforce opgezet in functie van de behoeften. Geen overdaad, maar efficiënt en effectief.

Niet overnemen, maar overlaten?  Ook geen probleem.
Hier zal het accent in het bijzonder liggen op de voorbereiding. De psychologische stap zetten is één zaak, effectief komen tot een verkoop is een andere.
Hoe afhankelijk is het bedrijf, de klanten en/of de productie van het huidig management?  Heeft de onderneming de vereiste maturiteit?
Heeft het bedrijf de zaken juridisch goed onder controle? Is de know-how juridisch voldoende verankerd binnen het bedrijf?
En ga zo maar door.

Veel zaken kunnen – als men zich de vereiste tijd gunt -  terdege worden aangepakt.  Laat u niet verrassen en start deze oefening tijdig op.
HLB staat klaar om u hierin deskundig bij te staan.