Back to Top

Fiscale wijzigingen vanaf 2020: wat zoets, vooral veel bitter? - 10/10/2019

Met het weerklinken van de startbel die het laatste kwartaal van 2019 inluidt, werpen veel ondernemingen reeds een blik op 2020. Strategieën worden ter tafel gebracht, budgetten opgemaakt, etc. Maar ook de fiscaliteit laat een nieuwe wind door het bedrijfsleven waaien, gezien de hervorming van de vennootschapsbelasting – voorlopig – haar finale fase ingaat.

Hieronder treft u een beperkte bloemlezing over wat kan worden verwacht voor aanslagjaar 2021 (boekjaren die ten vroegste beginnen op 1 januari 2020).

De voordelen

 1. Het toptarief voor de vennootschapsbelasting verlaagt tot 25%;
 2. De anti-crisisbijdrage ten bedrage van 2% verdwijnt.
  1. Het reële toptarief van 29,58% wordt dus 25%
  2. Het reële verlaagde tarief van 20,40% wordt dus 20%
 3. Bepaalde oude vrijgestelde reserves die op de balans staan, kunnen gedurende 2 jaar tegen 10% of 15% ‘gemobiliseerd’ worden.

De compenserende maatregelen

 1. Aftrek van de autokosten a rato van de gramformule (zie ook: https://www.hlb.be/nl/wijzigingaftrekbaarheidautokostenvanafaanslagjaar2021);
 2. Valse hybrides aangekocht na 1 januari 2018 worden afgestraft;
 3. Geheime commissielonen en verdoken meerwinsten: de aanslag wordt niet-aftrekbaar;
 4. Degressieve afschrijvingen: worden fiscaal niet meer aanvaard (voor activa verworven of tot stand gebracht vanaf 1 januari 2020);
 5. Pro rata afschrijvingen gelden voor alle vennootschappen bij activa verworven of tot stand gebracht vanaf 1 januari 2020;
 6. De niet-aftrekbaarheid van geldboeten wordt uitgebreid. Zo zullen o.a. proportionele btw-boetes, verhogingen op onroerende voorheffing, verhogingen voor sociale bijdragen en GAS-boetes niet langer meer aftrekbaar zijn;
 7. Marktrente krijgt een duidelijke definitie: de rentes op rekening-couranten worden aan een maximum onderworpen. (o.g.v. de MFI-rente, verhoogd met 2,5%).

Voor een limitatieve lijst van de vooropgestelde wijzigingen, verdere vragen met betrekking tot het onderwerp of een analyse van uw situatie, aarzel niet uw vertrouwde HLB-expert te contacteren.