Back to Top

Fiscale consolidatie vanaf boekjaar 2019 - 07/11/2019

U heeft er misschien al iets van vernomen. Vanaf het aanslagjaar 2020, boekjaren ten vroegste beginnend op 1/1/2019) wordt ook in België de mogelijkheid ingevoerd waardoor er tussen 2 of meer groepsvennootschappen het fiscaal resultaat kan worden “samen” gevoegd.

Het gaat hierbij om bvb een situatie waarbij vennootschap A fiscale winst heeft en vennootschap B fiscaal verlies. Tot aanslagjaar 2019 werden deze fiscaal afzonderlijk behandeld waardoor vennootschap A op haar volledige winst vennootschapsbelasting verschuldigd was.

Vanaf dit boekjaar 2019 ( vennootschappen die per kalenderjaar boeken) zal er een mogelijkheid zijn om het verlies van i.c. vennootschap B in mindering te brengen van de winst van vennootschap A.

Het moet daarbij gaan om gelieerde vennootschappen die gedurende 5 jaren min 90% participatie hebben.

Een klein voorbeeld toont het (fiscale) belang van deze nieuwe mogelijkheid.

ZONDER FISCALE CONSOLIDATIE

MET FISCALE CONSOLIDATIE

Zoals u ziet, daalt de verschuldigde vennootschapsbelasting bij vennootschap A met 40%.

Voor meer informatie kan u hier na registratie de video bekijken met de verdere uiteenzetting door onze medewerker Marc Dierckx: video fiscale consolidatie

Komen uw ondernemingen in aanmerking voor deze fiscale optimalisatie?

Wij bekijken  graag samen met u de mogelijkheden, voorwaarden en te vervullen formaliteiten.

Indien u meer wenst te weten, contacteer uw HLB contactpersoon.