Back to Top

Crowdfunding in het buitenland: Vergeet U niets aan te geven? - 30/01/2018

Sinds enkele jaren kent crowdfunding een formidabele groei. Deze kapitaaldeelname laat elkeen toe om zijn financiële bijdrage te leveren aan een project waarvoor hij/zij al dan niet een compensatie in ruil krijgt.

De term “crowdfunding” omvat meerdere definities. Er dient dan ook een onderscheid gemaakt te worden tussen volgende verschillende types:

  • Donatie-crowdfunding: dit type funding is samengesteld uit giften, waarvoor geen enkele compensatie kan worden genoten;
  • Belonings-crowdfunding (Reward-based crowdfunding): dit type houdt in dat de investeerder een eerder symbolische compensatie zal ontvangen;
  • Aandelen-crowfunding (Equity-based crowdfunding): hier heeft de investeerder werkelijk geïnvesteerd in het maatschappelijk kapitaal van een vennootschap. Voor zijn investering ontvangt hij aandelen of deelbewijzen;
  • Lenings-crowdfunding (Lending-crowdfunding): hier verleent de investeerder een lening waarvoor hij, als tegenprestatie, intresten zal ontvangen.

Op de fiscale aspecten van dit laatste type crowdfunding wensen we jullie aandacht even te vestigen. Inderdaad, steeds meer platformen, die vaak gevestigd zijn in het buitenland, stellen voor om te investeren in dergelijke projecten en keren jaarlijks gulle intresten uit.

Echter, de Belgische fiscale inwoners zijn belastbaar op hun wereldinkomsten (art. 5 WIB92). De ontvangen intresten als vergoeding van een participatielening maken roerende inkomsten uit. Deze inkomsten zullen, naargelang de dubbelbelastingverdragen, meestal belastbaar zijn in het land waar de begunstigde gevestigd is. Deze intresten worden in België belast en zullen hier onderworpen worden aan een roerende voorheffing van 30%.

Dus, indien U intresten van een lending-crowdfunding ontvangt, en het platform houdt geen roerende voorheffing in, vergeet dan vooral niet deze inkomsten in uw belastingaangifte in te vullen!

Hebt U interesse in dit onderwerp? Wenst U er meer over te vernemen? Aarzel dan niet om ons te contacteren.