Back to Top

Alternatieve bezoldigingen voor bedrijfsleiders: aandelenopties - 31/01/2018

Naast de “klassieke” bezoldigingen van een bedrijfsleider, bestaan er een aantal alternatieve mechanismen die hem fiscaal vriendelijk toelaten aanvullende en/of bijkomende voordelen te genieten.

In deze nieuwsbrief belichten we kort één van deze systemen, namelijk de aandelenopties.

Dit regime werd geregeld door de wet van 26 maart 1999 en maakte het voorwerp uit van een ruling bij de Dienst van Voorafgaande Beslissingen.

Het principe luidt als volgt:

Aandelenopties of Bevek-aandelen, die beursgenoteerd zijn, worden uitgegeven door een vennootschap die deze gratis schenkt aan zijn bedrijfsleider. Dit “geschenk” maakt voor de bedrijfsleider een voordeel alle aard uit. Dit voordeel zal dus in zijn hoofde belast worden op basis van de forfaitaire waarde van de opties (met inbegrip van de eventuele gevolgen inzake sociale bijdragen die hieruit voortvloeien).

Gezien het een bezoldiging betreft, zal bedrijfsvoorheffing evenzeer afgedragen dienen te worden.

Na een minimale houdperiode van minstens één jaar, kunnen deze opties door de bedrijfsleider worden verkocht. De opbrengst van deze verkoop zal niet worden belast en is evenmin onderhevig aan sociale bijdragen.

Afwegende de risico’s en nadelen, namelijk het feit dat de vennootschap over voldoende liquide middelen moet beschikken, alsmede het feit dat de bedrijfsleider een jaar moet wachten vooraleer hij de opties van de hand kan doen, blijft de “fiscale winst” bijzonder interessant.

In deze specifieke materie, die trouwens niet zonder enig financieel risico is, heeft HLB zich laten omringen door gespecialiseerde partners die U zorgvuldig kunnen inlichten over deze vorm van alternatieve bezoldiging.

Hebt U interesse? Wenst U hier meer over te vernemen? Aarzel niet om ons te contacteren!