Back to Top

Federale regering verwerpt 21% btw op pro-Deorechtsbijstand - 12/10/2018

In een vorig artikel schreven wij al dat het Europese Hof België had aangemaand om het nultarief voor btw af te schaffen op pro-Deorechtsbijstand en tweedelijnsbijstand. Nadat de invoering van het 21% tarief voor deze diensten al enkele keren was uitgesteld, heeft de Belgische federale regering het standpunt van het Hof van tafel geveegd en de invoering verworpen.

Afwachten hoe het Hof hier nu op zal reageren. Wij houden jullie op de hoogte!