Back to Top

Voordelen alle aard op PC, GSM, laptop en internet gewijzigd - 05/12/2017

Vanaf 1 januari 2018 zullen de voordelen van alle aard voor de door de vennootschap gratis ter beschikking gestelde PC, GSM, laptop en internet aan een personeelslid of bedrijfsleider wijzigen.

In volgend overzicht staan de oude cijfers en de nieuwe waarden op jaarbasis:Een werknemer die nu over een GSM, een laptop en een PC voorzien van een internet - en telefoonabonnement kan beschikken krijgt hier een voordeel van alle aard van € 252 aangerekend. Er wordt slechts eenmaal een voordeel voor internet aangerekend, zelfs al is dit beschikbaar op twee toestellen en verspreid over twee afzonderlijke abonnementen.

Het valt op dat de nieuwe voordelen nu aanzienlijk gunstiger zijn dan de oude. Bovendien zullen de RSZ en de FOD Financiën dezelfde bedragen hanteren in het nieuwe stelsel.

U kan best na gaan of vanaf 1/1/2018 de aan u aangerekende voordelen van alle aard, volgens de nieuwe bedragen wordt berekend.