Back to Top

Tijdige neerlegging van de jaarrekening belangrijker dan ooit tevoren! - 31/08/2017

In België kan een vennootschap die drie opeenvolgende jaren haar jaarrekening niet heeft neergelegd van rechtswege ontbonden worden.

Met de wet van 17 mei 2017 heeft de wetgever deze termijn ingekort en kan iedere belanghebbende, het openbare ministerie of de kamer van handelsonderzoeken een verzoek indienen om een vennootschap te ontbinden die haar jaarrekening niet of niet-tijdig heeft neergelegd binnen de termijn van zeven maanden na het afsluiten van het boekjaar.

De vennootschap kan dan nog wel een regularisatie periode van drie maanden krijgen, maar het spreekt voor zich dat een dergelijke procedure best te vermijden valt.

Na een mededeling van de kamer van handelsonderzoeken, heeft de rechtbank van koophandel nog drie nieuwe ontbindingsgronden die opgenomen zijn in de wet van 17 mei 2017:

•    Ambtshalve doorhaling van een vennootschap uit de KBO wegens inactiviteit, slapende vennootschappen
•    Het niet verschijnen voor de kamer van handelsonderzoeken ondanks twee oproepingen
•    Het niet beschikken van de nodige beroepsbekwaamheid van de bestuursleden.

Indien het verzoek van gerechtelijke ontbinding van de kamer van handelsonderzoeken komt, kan de rechtbank van koophandel evenwel onmiddellijk overgaan tot vereffening.

Het tijdig neerleggen van de jaarrekening, alsook het vervullen van de nodige verplichting is dus meer dan ooit tevoren aangewezen.