Back to Top

Registratie van vennootschapsrechtelijke diensten: dient U iets te ondernemen? - 07/12/2018

De strijd tegen het witwassen van geld woedt hevig dezer dagen! In de nasleep van de beperking van betalingen in contanten tot €3.000, het UBO-register, e.d.m, trad op 1 september 2018 een bijkomende nieuwe regel in werking die tot doel heeft het witwassen van geld en financieren van terrorisme te voorkomen.

Voor 1 maart 2019 dienen vennootschappen die bepaalde vennootschapsrechtelijke diensten aanbieden, zich te registeren.

In wat volgt, geven we jullie een kort overzicht van de voornaamste modaliteiten

Wie?

Zowel natuurlijke als rechtspersonen die beroepsmatig één van volgende diensten aanbieden

•    Deelnemen van de aan-en verkoop van aandelen van een vennootschap met uitzondering van een beursgenoteerde vennootschap;
•    Een maatschappelijke zetel verschaffen aan een onderneming, een rechtspersoon of een gelijkaardige juridisch constructie;
•    Een bedrijfs-, administratief of correspondentieadres en andere daarmee samenhangende diensten verschaffen aan een onderneming, een rechtspersoon of een soortgelijke juridische constructie.

Voorwaarden?

•    Natuurlijke personen
o    Ingeschreven bij de KBO,
o    Beschikken over de politiek en burgerlijke rechten
o    Niet in staat van faillissement verklaard zijn geweest zonder eerherstel
o    In België, of de volledige EU, geen criminele straf, gevangenisstraf zonder uitstel van ten minste zes maanden of strafrechtelijke geldboete hebben opgelopen voor een inbreuk met betrekking tot o.a. feiten van namaak, vervalsing, gebruik van valse documenten, corruptie, diefstal, verduistering, bedrog, witwassen van geld of financiering van terrorisme

•    Rechtspersonen:
o    Ingeschreven bij de KBO
o    Het wettelijk bestuursorgaan, evenals de werkelijke leiding en de uiteindelijke begunstigden bestaan louter uit personen die aan de laatste 3 voorwaarden voor natuurlijke personen voldoen
o    Het bestuursorgaan is wettelijk gerechtigd om een beroepsactiviteit in België uit te voeren.

Voor domiciliëringsdiensten gelden er nog bijkomende voorwaarden.

Hoe?

Op de site van de Federale Overheidsdienst Economie, vindt u naast meer info over dit topic, de registratieformulieren. Deze kunnen per mail (in PDF-formaat) of  per aangetekende post aan de dienst worden overgemaakt.

Niet geregistreerd, wat dan?

U riskeert een boete van 250 tot en met 100.000 EUR. Bent u ten onrechte geregistreerd (dus u voldoet niet of niet meer aan de voorwaarden), dan dreigt een gelijkaardige sanctie.

Wanneer?

Zoals hierboven reeds vermeld, dient u zich voor 1 maart 2019 te registreren, tenzij u na 1 september 2018 de diensten aanvangt, dan is directe registratie vereist.

Meer info?

Voor meer info over de registratie of een analyse wat er in uw persoonlijke geval dient te worden ondernemen, aarzel dan vooral niet om uw vertrouwde HLB-expert te contacteren.