Back to Top

Nieuwe spelregels voor de btw op onroerende verhuur op komst - 17/08/2017

In België is onroerende verhuur doorgaans vrijgesteld van btw. Hier bestaan enkele uitzonderingen op, maar deze worden door de Belgische btw administratie maar heel strikt geïnterpreteerd.

De verhuur van kantoorruimtes bestemd voor professionele doeleinden valt onder de vrijstelling. Dit betekent dat de verhuurder geen btw mag rekenen aan zijn huurder. Dit heeft tot gevolg dat er dus ook geen btw die aan hem wordt gerekend voor de verwerving of verbouwing van de kantoorruimte, in aftrek genomen mag worden.

In bijvoorbeeld Nederland is het wel mogelijk om de onroerende verhuur te onderwerpen aan btw, onder bepaalde voorwaarden. Dit zorgt vanzelfsprekend voor concurrentiële nadelen voor de Belgische verhuurder of vastgoedpromotor.

Daarom heeft de Belgische regering voorgesteld om op huurovereenkomsten gesloten vanaf 1 januari 2018 de vastgoedpromotoren en verhuurders te kunnen laten opteren om 21% btw aan te rekenen op de verhuur op voorwaarde dat het verhuurd wordt aan een ondernemer of een beoefenaar van een vrij beroep en het gebouw hoofdzakelijk voor beroepsdoeleinden gebruikt wordt. De btw betaald voor de bouw of renovatie van een pand zal volledig kunnen gerecupereerd worden.

De concrete uitwerking en voorwaarden van deze maatregel zullen later nog gepubliceerd worden.

Vanzelfsprekend zullen wij u hier nog van op de hoogte houden in een volgende nieuwsbrief.

Indien u hieromtrent nog extra vragen heeft laat het ons gerust weten.