Back to Top

Hervorming vennootschapsbelasting vanaf 2018 – wetgeving gepubliceerd - 15/01/2018

Eind vorig jaar is de hervorming vennootschapsbelasting resulterend uit het zomerakkoord goedgekeurd.  De wet is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 29 december 2017.  De diverse maatregelen zullen zoals voorzien gefaseerd in werking treden en een belangrijk deel zal ingaan voor boekjaren vanaf 1 januari 2018 verbonden aan aanslagjaar 2019.  

Enkel de maatregelen van het zomerakkoord m.b.t. de hervorming van de vennootschapsbelasting werden eind 2017 goedgekeurd.

De overige voorgestelde maatregelen van het zomerakkoord o.a. in het kader van het onbelast bijverdienen en de effectentaks zijn echter nog niet goedgekeurd en de stemming werd verschoven naar begin 2018.

Inzake de minimum bezoldiging bedrijfsleiders is er meer duidelijkheid i.g.v. een mandaat uitgeoefend  in meerdere vennootschappen.  Voor een natuurlijk persoon/bedrijfsleider in meerdere “verbonden” vennootschappen, waarvan minimum de helft van de bedrijfsleiders dezelfde personen zijn in ieder van de betrokken vennootschappen, dient het totaal van de aan die personen toegekende bezoldigingen minimum 75.000,00 euro (incl. bezoldiging van een buitenlandse groepsvennootschap) te bedragen.

De fiscale consolidatie die initieel aangekondigd was vanaf aanslagjaar 2021, zal samen met een aantal andere maatregelen reeds vervroegd vanaf aanslagjaar 2020 toepassing vinden.

Voor een overzicht van de krachtlijnen van de hervorming vennootschapsbelasting verwijzen we naar het artikel dat u via de onderstaande link kan consulteren:

http://hlb.be/nl/zomerakkoord2017

Om de impact van de nieuwe wetgeving op uw vennootschap te bepalen kan u contact opnemen met uw vertrouwde HLB-contact.