Back to Top

De hervorming vennootschapsbelasting: wat verandert er zo al voor particulieren? - 08/2017

De Regering heeft een compromis gevonden in het grote zomerakkoord. Het gros van de maatregelen betreft de vennootschapsbelasting maar in de personenbelasting verandert ook een en ander. De wijzigingen treden in principe in werking vanaf 01/01/2018.

Hierna een kort overzicht van de beslissingen; de uitvoeringsbesluiten met meer details zullen nog volgen.

Voor zelfstandigen/eenmanszaken gaat het om volgende wijzigingen:
- de aftrekbeperking van autokosten wordt net als in de vennootschapsbelasting afhankelijk gemaakt van de CO2 uitstoot (i.p.v. nu 75%)
- het kostenforfait voor eenmanszaken wordt gelijkgeschakeld met het forfait voor werknemers
- het percentage van de eenmalige investeringsaftrek voor nieuwe investeringen wordt (tijdelijk) verhoogd van 8% naar 20%
- de belasting op stopzettingsmeerwaarden wordt verlaagd.

Voor beleggers en spaarders wijzigt er ook een en ander:
Alhoewel deze veranderingen op het eerste zicht niet zo ingrijpend zijn, werd wellicht de eerste stap gezet waarbij enkele heilige huisjes worden gesloopt, zoals (de beperking van) de fiscale vrijstelling op spaarboekjes en de invoering van een (voorlopig erg beperkte) vermogensbelasting.

- de bovengrens van het pensioensparen wordt verhoogd van 940 euro naar 1200 euro, maar door de aanpassing van het percentage van het fiscaal voordeel van 30% naar 25%, kan men wel maar maximaal 18 euro belasting besparen!

- de eerste schijf van intresten op een spaarboekje zal voortaan nog maar 940 euro i.p.v. 1880 belastingvrij zijn; gezien de huidige lage rentevoeten zullen door deze beperking evenwel zeer weinigen worden getroffen

- een nieuwe (vermogens)taks op effectenrekeningen: op de waarde van de effecten (beursgenoteerde aandelen, obligaties en beleggingsfondsen) op effectenrekeningen zal een belasting van 0.15% verschuldigd zijn met evenwel een vrijstelling van 500.000 euro per belastingplichtige

- om het spaargeld te activeren wordt een eerste schijf van 627 euro ontvangen dividenden vrijgesteld van roerende voorheffing

- men zal tot 500 euro/maand belastingvrij kunnen bijverdienen, het gaat om vrijetijdswerk en specifieke taken in de non profitsector, evenwel beperkt tot gepensioneerden en min. 4/5de tewerkgestelden

- bedrijven kunnen hun personeel fiscaal interessant laten delen in de winst; benevens 13,07% RSZ is een belasting van 7% verschuldigd. De totale winstbonus is beperkt tot 30% van de loonmassa.

Verder werd ook nog beslist:
- een ruimere belasting van meerwaarden op obligaties van fondsen
- voortaan ook roerende voorheffing op gemeenschappelijke beleggingsfondsen
- de beurstaks wordt (nog eens) verhoogd van 0.27% naar 0.35% voor aandelen en van 0.09% naar 0.12% voor obligaties
- de uitbreiding van de zogenaamde flexi-jobs.

Voor verdere vragen staat uw dossierbeheerder ter beschikking!