Back to Top

Groepsbijdrage: fiscale consolidatie op dieet vanaf 01/01/2019? - 25/10/2018

Het zat er al enige tijd aan te komen, maar het Zomerakkoord heeft definitief de kogel door de kerk gestuurd. Voor vennootschapsgroepen waarvan hun boekjaar aanvangt vanaf 01/01/2019, bestaat er de mogelijkheid om fiscale verliezen van verlieslatende vennootschappen af te zetten tegen winsten van winstgevende vennootschappen.

Winstgevende groepen met een forse verliesvoorraad die reeds beginnen watertanden, dienen we fors te louteren, gezien het nieuwe belastingvoordeel met een hele rist voorwaarden komt. Wij bieden u hierna een kort overzicht:

Sterke en langdurige band tussen de twee vennootschappen

Verliesaanrekening zal slechts mogelijk zijn tussen een moeder en een dochter, of tussen twee zustervennootschappen met een gelijke moeder. De rechtstreekse deelneming tussen de moeder en de dochter dient, maar liefst, minstens 90% te bedragen en voor 5 jaar onafgebroken aangehouden te zijn.

Verlies van het huidig boekjaar

Daarnaast, betreft het verrekenbaar verlies enkel het verlies van het boekjaar. Verliesvennootschappen met historische verliezen kunnen deze dus niet afzetten tegen winsten van winstgevende moeders.

Optioneel stelsel op basis van een overeenkomst

De aanrekening zal niet automatisch gebeuren, maar gebeurt louter op basis van een overeenkomst tussen de twee partijen.

Veel groepen kunnen baat hebben bij een uitvoerige structuuranalyse teneinde hun jaarverliezen af te zetten tegen winsten van moeder/dochters/zusters.

Voor meer info of een structuuranalyse kunt U altijd bij Uw vertrouwde HLB-expert terecht.