Back to Top

Cashbetalingen beperkt tot € 3.000 - 09/07/2018

Sedert 1 januari 2014 mag een handelaar geen cashbetalingen meer ontvangen die € 3.000 overschrijden of die meer zijn dan 10% van het totale bedrag, met een maximum van € 3.000.

In een nieuwe wet van 16 oktober 2017 werd er komaf gemaakt met de 10% regel en geldt er als enige regel nog dat er geen cashbetalingen mogen gebeuren van meer dan € 3.000.